www.bemowa.pl

:: Rada Dzielnicy wizjonerzy i menedżerowie,
Wiadomość dodana przez: Maciej Wysiadecki-Banaś. (2006-02-03 19:04:54)

czy zasłużeni w PiS, PO, LPR, SLD, lub osiedlowych radach nadzorczych?

Musimy uznać, że szybkość rozpadu starych układów partyjnych zaskoczyła elity władzy kompletnie. Teraz przyjdzie kolejne trzęsienie ziemi - wybory do Rady dzielnicy Bemowo.

Myślę, że powinniśmy spróbować z ramienia naszej wirtualnej społeczności bemowskiej wystawić listę kandydatów, którzy bez partyjnych uwikłań będą realizowali interesy obywateli tej części Warszawy.

Dzielnicy naszej potrzebny jest głęboko przemyślany scenariusz rozwoju urbanistycznego, opartego o niezwykle inspirujący zamysł zachowania jej pełnych walorów przyrodniczych. Zdecydowane odrzucenie sieci dróg tranzytowych poza miasto, a w szczególności S7, nieodwracalnie rujnujących nasze lasy i ich naturalny puszczański matecznik.

Podobnie wprowadzenie niezwykle ważnej linii metra musi być poprzedzone przyszłościowym opracowaniem naszych urbanistycznych przedsięwzięć, które nie zaplanowane w porę spowodują zajęcie przez metro najdogodniejszych poziomów underground’ów.

Jest jeszcze kwestia pozyskania maksymalnej kwoty dofinansowania tychże, jak i innych (np. rewitalizacja blokowisk) zamysłów, z funduszy strukturalnych UE. Temat pozyskiwania tych funduszy wymaga świetnej orientacji i promocji zamiarów, a to możliwe jest tylko na bazie pełnego rozmachu, profesjonalnie wykonanego, wyłonionego w drodze konkursu projektu.

Zatem skupmy się na znalezieniu takich ludzi do przyszłej Rady, by zapewnili rozkwit naszej dzielnicy, bez konieczności uczestniczenia w bataliach partyjnych jakich świadkami jesteśmy od szesnastu lat, a że nie był to jeszcze ich bój ostatni możemy być pewni.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=247