www.bemowa.pl

:: W 2005 roku złamaliśmy monopol władzy na informację .
Wiadomość dodana przez: Maciej IRB (2006-01-12 15:18:08)

Od grudnia 2005 zasiadamy w ławach obserwatorów sesji Rady Dzielnicy. Już sama nasza obecność stawia przed samorządowcami  wymagania do których nie każdemu z nich będzie łatwo się przyzwyczaić, a cóż dopiero polubić. Pierwsza nasza niezależna  relacja z sesji wzbudziła duże ożywienie wśród radnych, potwierdzając jak ważnym jesteśmy ogniwem transmisyjnym pomiędzy obywatelami, a ich przedstawicielstwem w samorządzie dzielnicy.

Możemy znacznie wzmocnić udział Bemowa w pozyskiwaniu funduszy z puli Warszawy na nasze potrzeby, wpływać na zablokowanie działań burzących naturalne walory otoczenia w którym żyjemy, takich jak drogi masowego tranzytu, kompostownie, wchłanianie terenów leśnych przez agresywnych inwestorów, pod warunkiem, że będziemy postrzegani jako ważny czynnik zaplecza społecznego radnych z naszego wyboru. Mamy nadzieję że w przyszłym samorządzie więcej kompetentnych osób z nadania obywatelskiego zasiądzie w ławach ratusza.

Żeby tak było nadal dbajmy o naszą niezależność od kaprysów władzy, a że bez  wsparcia intelektualnego publikujących spontanicznie naszych czytelników,  osiągnięcie poziomu na miarę czasów, nowoczesnego e-medium byłoby znacznie trudniejsze, dziękujemy wszystkim, którzy uświetniają swymi wypowiedziami, komentarzami, postami i informacjami to miejsce.

Jaką formę i treść zdołamy osiągnąć w 2006 roku zależy wyłącznie od sympatyków. przyjaciół i krytyków IRB. My tzw. redakcja będziemy starali się jak najmniej piszącym tu przeszkadzać,  zaś nasze publikacje imienne będą wyrażały nie tyle profil światopoglądowy IRB, ile punkt widzenia jej twórców. Dzięki temu zachowując pełną otwartość dla państwa udziału, gwarantujemy odpowiedzialność za jego jednoznacznie humanistyczne przesłanie.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=233