www.bemowa.pl

:: Strategia komunikacyjna UE nie ubezwłasnowolnia Warszawy
Wiadomość dodana przez: Republikanin (2005-12-06 13:25:38)

Tymczasem ,,Strategia rozwoju Warszawy do 2020 roku" określona przez zespół Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest w moim odczuciu pozbawiona zasadniczego opowiedzenia się jaka będzie jej funkcja w transkontynentalnych planach komunikacyjnych UE.

Jest to fundamentalne założenie określające wszystkie plany rozwoju miasta, tzw. wizje, tam ujęte.

Odchodzący Prezydent m. st. Warszawy nie odpowiedział na to pytanie. Być może tego pytania nie zadał ani jemu, ani sobie nikt z autorów opublikowanej strategii.

Dlatego to pytanie stawiamy tu na warszawskim portalu IRB.

Położenie geograficzne Polski zmusza nas do przejęcia na siebie transeuropejskiego tranzytu towarowo-osobowego i wymaga dalekosiężnej przewidywalności skutków raz podjętych decyzji o charakterze globalnym. Środowisko warszawskie nie może zaniechać udziału w debatach na żadnym szczeblu kiedy w grę wchodzi ogromna odpowiedzialność za wszystkie przyszłe pokolenia. To co zdecydujemy w najbliższej przyszłości może się okazać zbawcze lub katastrofalne dla naszych dzieci. Przy analizie gdzie powinna Warszawa znaleźć swoje miejsce wśród europejskich społeczności XXI wieku, wciąż pojawia się demon komunikacji paneuropejskiej.

Niniejszym bijemy na alarm, jako iż lobbing inwestorski spycha nas w kierunku industrialno-transportowym.

Zaniechanie postawienia pytania jak na wstępie,  spotęguje bezhołowie, a fakty dokonane skażą miasto na degrengoladę cywilizacyjną jeszcze za naszego życia, one już zaczynają dewastację terenów miejskich (wykupy działek pod autostrady).

Problem Polskiej strategii komunikacyjnej, a zwłaszcza jej centralnego (mazowieckiego) węzła wschód-zachód, północ-południe nie jest tożsamy z naszym związaniem się Unią Europejską, nie jest przez nią narzucony, ani określony topograficznie. W planach Unii jest wytyczony szeroki kilkudziesięciokilometrowy pas po obu stronach miasta, na jego przeprowadzenie.

Nikt w Europie nie skazał Warszawy na autostradowe wygibusy. Opracowanie Atkinsa (w wersji przedzleceniowej) wręcz omijało nas z daleka. Nic nie jest przesądzone. To my zdecydujemy, czy będzie to zrównoważony ekospołecznie mazowiecki węzeł, czy odczłowieczony, wewnątrz warszawski splot drogowy, destrukcyjny dla naszych zasobów kulturowo-krajobrazowych.

Wędrówki po Bemowie pokazują nam jak wiele piękna ucieknie z naszego życia jeśli nie zrozumiemy, że oddać miasto pod nowe ogromne drogi to koniec marzeń o mieście ludzi, ogrodów, parków, lasów. 

Kiedyś zuchwały, podobno genialny, architekt zrealizował na zamówienie miasto przyszłości. Do dziś to miasto nie ma duszy i nikogo nie inspiruje. Mało kto pamięta jego nazywę. Nikt nie chwali się mieszkaniem w nim, czy odwiedzaniem go.

Wiesz o jakie miasto chodzi?
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=210