www.bemowa.pl

:: Rada Dzielnicy o odszkodowaniach za wywłaszczenia
Wiadomość dodana przez: Marcin Bonicki (2005-11-12 13:16:17)

Na początku września zgłosili się do mnie właściciele nieruchomości wywłaszczanej pod budowę trasy S-8 z prośbą o pomoc w wywalczeniu od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odszkodowania w należnej wysokości.

Sprawę poruszyłem na sesji Rady Dzielnicy 15 września:

Jest jeszcze  druga sprawa dotycząca  wywłaszczeń nieruchomości.

Dochodzą takie sygnały, że ta procedura wywłaszczania nie przebiega bezboleśnie i Generalna Dyrekcja z jednej strony proponuje bardzo niskie kwoty, z drugiej strony wszystko robi tak trochę metodami zbójeckimi, próbuje zajmować nieruchomości przed wydaniem decyzji czy przed sprzedaniem gruntu, właśnie motywując to tym, że musi uzyskać pozwolenie na budowę w tym roku.

I tu prośba do wszystkich o jakąś burzę mózgów. Jak możemy mieszkańcom Bemowa pomóc, bo to chodzi o to, żeby nasi mieszkańcy dostali jak najwyższe odszkodowania.

Więcej: http://www.bonicki.info/z_zycia_radnego_2005.shtml#pomoc_wywlaszczanym
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=200