www.bemowa.pl

:: Przywrócenie wolności gospodarczej
Wiadomość dodana przez: Gugi (2005-11-03 12:45:19)

to fundament prawa i sprawiedliwości w społeczeństwie upodmiotowionym, obywatelskim.

 

Nie można zwlekać z tym ani miesiąca, tak bardzo niezbędny jest to krok.

Nie trzeba do tego nic poza zdrowym rozsądkiem i poczuciem odpowiedzialności za wyborców.

Kto i kiedy pozbawił Polaków tego elementarnego prawa zostawiam dla tych co mają czas i środki na rozstrząsanie tego.

Poniżej zajmę się raczej pokazaniem co należy zrobić,  by odwrócić 10-cio letni regres w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, czego w gospodarce efektem jest  nonsensowny rozrost szarej strefy,  strefy marazmu.

Problem na dziś fundamentalny, szara strefa (gospodarcza konspira).

Dlaczego powstaje i kto w niej jest?

Powstaje przez wyalienowanie społeczne  aparatu polityczno-administracyjnego ustanawiającego prawo budujące  nieludzką machinę biurokratycznych instytucji reglamentujących rynek i swobodny rozwój  myśli  zwłaszcza w obszarze materialnych  działań gospodarczych.

Przechodzą do niej obywatele (dynamiczne indywidualności) nie pozwalający na okradanie siebie przez alienów.

Kierunek działania.

Bardzo mocno należy uderzyć w przyczyny ucieczki do podziemia gospodarczego  porządnych przedsiębiorców i całej grupy usługodawców.

Kierunki strategicznych decyzji.

W I etapie udobrowolnić ZUS (obecnie jedno z narzędzi anarchizowania gospodarki),

w mikrofirmach, działających w sferze materialnej, zatrudniających od 1-3 osób!

Dla firm od 3-10 osób tylko ubezpieczenie zdrowotne pozostawić jako wymóg.

Dla firm małych powyżej 10 osób po każdym przepracowanym  roku obniżać stawkę ZUS na daną osobę, minimum 10  %, aż do stawki określanej jako minimum życiowe (obecnie około 300 zł miesięcznie).

Równolegle do w/w działań urealnić podatki.

Próg zwolnienia podatkowego podwyższyć wszystkim fizycznym podmiotom gospodarczym, oraz zatrudnionym na etacie, do 1000 zł miesięcznie.

Wprowadzić kartę podatkową.

Mikrofirmy 1-6 osobowe wg kryteriów 150zł od pierwszej (właściciel)  i po 100 od każdej następnej (pracownicy) osoby.

Firmy powyżej 6 osób wg. dotychczasowego kryterium z uwzględnieniem corocznego (minimum 10%)  obniżania podatku dochodowego  przez kolejne 5-ć lat.

 
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=192