www.bemowa.pl

:: BEMOWO PRZECIW NARKOTYKOM
Wiadomość dodana przez: Norbert (2005-08-16 12:56:56)

28 kwietnia 2005 roku rozpoczęła się społeczna kampania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii pod hasłem „Bliżej siebie - dalej od narkotyków”, skierowana do rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym.

BEMOWO PRZECIW NARKOTYKOM DANE: W Polsce 19,2% uczniów klas trzecich gimnazjum i 36,7% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych deklaruje przynajmniej jednokrotne użycie marihuany lub haszyszu.

Przeprowadzone na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii badania Fundacji Komunikacji Społecznej przy współpracy z Instytutem Synovate potwierdziły, że jednym z głównych czynników wpływających na zażywanie narkotyków przez młodzież są nieprawidłowe relacje w rodzinie. 28 kwietnia 2005 roku rozpoczęła się społeczna kampania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii pod hasłem „Bliżej siebie - dalej od narkotyków”, skierowana do rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym.

Jest to pierwsza w Polsce antynarkotykowa kampania społeczna, która pozytywnie wzmacnia rodziców i opiekunów, jako ważnych uczestników prewencyjnych działań antynarkotykowych. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy włączył się do Kampanii podejmując szereg działań na terenie Dzielnicy Bemowo.

We wrześniu 2005r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 9 odbędzie się konferencja pn. „Bemowo przeciw narkotykom”, na którą zaprosimy pedagogów szkolnych jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących placówki opiekuńczo – wychowawcze na terenie Dzielnicy Bemowo. Celem Konferencji będzie rozpowszechnienie idei Kampanii na poziomie lokalnym. Liczymy na to, że za pośrednictwem pedagogów i wychowawców dotrzemy do szerokiej grupy rodziców z terenu Bemowa.

Również we wrześniu planujemy przeprowadzenie szkoleń dla pracowników socjalnych. Ich celem będzie poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki używania przez młodzież narkotyków i zwiększenie umiejętności podejmowania niezbędnej interwencji oraz pracy z rodziną dotkniętą problemem narkomanii.

W Dziale ds. Uzależnień OPS Bemowo (tel.665-20-37) można uzyskać informację na temat działań prowadzonych w ramach Kampanii na terenie Bemowa.

W Dziale Pomocy Specjalistycznej OPS Bemowo (tel.664-00-16) rodzice mogą uzyskać pomoc prawną, psychologiczną, psychiatryczną i pedagogiczną. Pracownicy działu prowadzą warsztaty umiejętności wychowawczych pn. „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym (tel.664-32-55) mieszczącym się na terenie OPS Bemowo można uzyskać pomoc i wsparcie w rozwiazywaniu problemów wynikających z używania przez młodzież narkotyków. W punkcie dyżurują: psycholog kliniczny, psycholog społeczny, psychiatra, prawnik, pedagog, pielęgniarka – edukator, terapeuta uzależnień. Od pedagogów szkolnych i wychowawców rodzice będą mogli uzyskać materiały edukacyjne w postaci broszury pn. „Bliżej siebie – dalej od narkotyków”. LINKI: ·

Więcej na temat kampanii „Bliżej siebie – dalej od narkotyków” można dowiedzieć się na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii: http://www.narkomania.gov.pl/ · Rodzice mogą także skorzystać z pomocy specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie całego kraju (baza adresowa poradni: http://www.narkomania.gov.pl/informator.htm). ·

Informacje na temat metod rozwiązywania problemów związanych z używaniem narkotyków można również uzyskać za pośrednictwem poradni internetowej http://www.narkomania.org.pl/. · Na stronie http://www.narkomania.gov.pl/broszura05.doc znaleźć można broszurę edukacyjną dla rodziców pn. „Bliżej siebie – dalej od narkotyków. · Proponujemy również odwiedzenie strony: http://www.bycrodzicem.pl/. Dostępne na stronie artykuły, recenzje książek i czasopism w dużej mierze poświęcone są budowaniu relacji z dzieckiem opartej na miłości, wzajemnym szacunku i zaufaniu. Osoby, które pragną być świadomymi i odpowiedzialnymi rodzicami na pewno znajdą tam wiele interesujących informacji.

WAŻNE TELEFONY: · 0 801 199 990 – Antynarkotykowy Telefon Zaufania (opłata: 35 gr. brutto za całe połączenie). · 0 801 10 96 96 - Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwa „Powrót z U”.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=143