www.bemowa.pl

:: Warszawa odczuwa szczególnie boleśnie hipokryzję urzędującego Prezydenta RP.
Wiadomość dodana przez: Bonawentura (2005-08-15 22:52:10)

W okresie Bitwy Warszawskiej w 1920 roku wydarzył się cud i przegoniono lewicową awangardę ludzkości spod bram Europy.

Ale 1944 roku cudu nie było i lewicowa awangarda ludzkości odczekawszy, aż krew ostatnich żołnierzy i cywilnych uczestników Powstania Warszawskiego spłynie kanałami do Wisły, w posępnej, styczniowej defiladzie roku 1945, wkroczyła w upiorne ruiny stolicy Polski.

Tak zakończyła się wielka, 24 letnia, epopeja obrony Europy przed antycywilizacjami wschodu i zachodu.

Kolejnego cudu musieliśmy czekać do 1978 roku, by w 1989 zainicjować otwarty powrót do wartości biblijnych.

Jesteśmy jednak wciąż w drodze od antycywilizacji do odpowiedzialnej wolności-teraz obywatelskiej, a że do trzech razy sztuka, przydałby się jeszcze jeden cud w 2005 roku.

Cud nad urną.

Wysiłek przywrócenia społeczeństwu polskiemu suwerenności miałby wtedy szansę zostać uwieńczony sukcesem, a przyszłoroczną, 86 rocznicę Cudu nad Wisłą, nie  koncelebrowałby, wystawiony przez obecnego Prezydenta, kolejny lewicowy hipokryta.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=142