www.bemowa.pl

:: 60-ta rocznica nieludzkiego odwetu.
Wiadomość dodana przez: Bonawentura (2005-08-09 12:43:18)

Drezno za Warszawę, Hiroshima i Nagasaki. za Pearl Harbor.

Polityka wet za wet trwa - Afganistan i Irak za WTC, a  jeszcze przed nami za Madryt i Londyn.

Jedno jest wszak jasne, tak dalej nie może być jeśli chcemy uchodzić za istoty obdarzone mądrością  i zdolne do miłości.

Opamiętamy się, czy po prostu inaczej już nie umiemy?
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=139