www.bemowa.pl

:: Alianci!
Wiadomość dodana przez: Maciej IRB (2005-08-01 14:36:59)

Pierwszy sierpnia proklamujmy świętem Unii Europejskiej. Nie ma bardziej, niż Powstanie Warszawskie, patetycznego przykładu obrony cywilizacyjnych korzeni Europy przed totalnym upodleniem godności każdej osoby ludzkiej.

Konspiracyjna walka,  ofiara,  tragedia półtoramilionowego miasta terroryzowanego od września 1939 roku przez hitlerowców miała zostać zwieńczona walną bitwą  powstańczą, w oparciu o aliantów, a nie  biernym wyczekiwaniem ich zwycięstwa.

Alianci zawiedli. 

Warszawskie społeczeństwo nie.

Przesłanie do ludzkości, przez 63 heroicznych dni Powstania w 1944 roku, było jasne: przeciwstawić się złu nie tylko tyranii hitlerowskiej i bolszewickiej, ale i handlowaniu sojusznikiem przez zachodnich sprzymierzeńców w rokowaniach jałtańskich.

Jest ono nadal aktualne, gdyż współczesny świat nie wydaje się wolny od pokusy zniewalania społeczeństw, gardzenia człowiekiem i jego naturalnym prawem do życia w sprawiedliwym pokoju.

Tamta młodzież, jej wychowawcy przeszli już do legendy, przez to coraz silniej i coraz szerszym kręgiem oddziaływują jako przykład poświęcenia w imię solidarności społecznej, na kolejne pokolenia Polaków.

Są dla nas bodźcem do nie poddawania się podłościom i zakłamaniu. Przypominają władzy o pierwszeństwie służenia społeczeństwu nad prywatą.

Powoli, lecz nieugięcie wypierają z polskiego życia politycznego element kryminogenny i antypaństwowy.

Ich służba wciąż w nas i naszych następcach trwa.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=137