www.bemowa.pl

:: Pracą najbardziej zainteresowane były kobiety. Najmniej, młodzi.
Wiadomość dodana przez: Maciej IRB (2005-06-30 13:33:21)

Organizowanie Targów Pracy w ratuszu to dobry pomysł i powinien zostać na stałe wpisany do bieżących zadań Rady.


Wymaga jednak innego podejścia, niż wczorajsza akcja, a na pewno przyniesie znaczne ożywienie w kontaktach pomiędzy pracobiorcami, a pracodawcami.
Nie wystarczy dostrzec potrzebę takich kontaktów na poziomie lokalnym, należy  nadać tej inicjatywie ciągłość i umiejętnie promować.

IRB jest gotowa wspomóc tego typu działania w naszej dzielnicy.


Problem aktywności w poszukiwaniu pracy, stanowi pierwszy etap w  rozwijaniu indywidualnej przedsiębiorczości, od poziomu-poszukiwania godziwego zajęcia jako pracownik kontraktowy tudzież osoba z własną  podmiotowością gospodarczą (na zlecenie),  do zakadania jedno lub wieloosobowej mikrofirmy.

Tak rozumiana aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zajęcia  przyniesie największe efekty społeczne i gospodarcze w naszej dzielnicy.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=121