www.bemowa.pl

:: Czterystu nieodpowiedzialnych
Wiadomość dodana przez: Maciej Wysiadecki-Banaś (2011-05-13 23:49:59)

Zamiast na odnawialne, rozproszone źródła energii elektrycznej ponad  400 "naszych" posłów postawiło na budowę dwóch dinozaurów atomowych.
Czyimi reprezentantami są ci ludzie głosując za technologią, która w liderującej światu machinie przemysłowej pokazała jak niski poziom bezpieczeństwa może zapewnić współczesna myśl techniczna kiedy skala awarii przekroczy poziom uważany za mało prawdopodobny w fazie projektowania inwestycji.

Fakt, że w Polsce nie będzie tsunami nie determinuje usunięcia innych zagrożeń z jakimi mamy do czynienia w technice.
Oczywiście nie można zaprzestać rozwijania nowoczesnych technik uzyskiwania energii z przemian wewnątrz atomowych, ale tylko takich, które w sytuacjach awarii maksymalnych nie uwalniają reakcji łańcuchowego rozpadu systemów ratunkowych.
W Fukushimie system bezpieczeństwa reagował prawidłowo do poziomu przewidzianego w założeniach projektowych. Założenia te dopuszczały efekt tsunami jako jedno z zagrożeń, a mimo to projekt dopasowano do założeń inwestora, a nie prawdopodobieństwa, że tsunami miewają wysokość wyższą niż 6 m.
Jeśli Senat RP nie odrzuci (a nie odrzuci) ekspresowo pisanej ustawy "Prawo atomowe" to wszystkie dotychczasowe błędy gospodarcze spychajace nasz kraj w zacofanie nie miały tak jednomyślnego lobby w obu izbach.
Co sprawiło, że posłowie PiS nie dostrzegli społecznych racji zawetowania prawa otwierajacego drogę do ubezwłasnowolnienia energetycznego Polski przez złowrogie technologie.


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=1153