www.bemowa.pl

:: Kolej na niedopasowanych do rynku pracy.
Wiadomość dodana przez: Maciej IRB (2005-06-08 14:00:12)

Jaka będzie dynamika zainteresowania przyuczaniem do poszukiwanych zawodów osób   długotrwale bezrobotnych dowiemy się już wkrótce. 

Pierwszy kurs na młodych biznesmenów nie zgromadził nawet 25 osób i to z całej Warszawy.

W bemowskim Ratuszu trwają ostatnie przygotowania do intensywnej kampanii reklamowej dotyczącej dzielnicowego kursu przeszkalającego osoby pozostające bez pracy z powodu niedopasowania ich umiejętności do nowoczesnego rynku unijnego.

Sama Unia, ze środków otrzymanych ze składek członkowskich,  obdziela na ten cel nasze Bemowo.

Tym razem spodziewany jest mocniejszy napływ zainteresowanych, chociażby z powodu pieniędzy przydzielonych na  reklamę tego wydarzenia, jak również dwukrotnie wyższego, niż dla kursu na  samozatrudnienie się, limitu wieku, przy  czterokrotnie większej liczbie miejsc.

 
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=105